Advocaat schuldsanering direct geregeld

WSNP: Beëindiging Schuldsanering

Als u in de schuldsanering wil komen moet u aan voorwaarden voldoen. Zo mag u in de tien jaren daarvoor niet in een schuldsanering hebben gezeten, mag u niet lichtvaardig schulden hebben gemaakt en moet u uw uiterste best doen gedurende de schuldsanering schulden af te lossen.

Uw bewindvoerder of een schuldeiser kan vragen de schuldsanering te beeindigen (tussentijds) omdat u niet aan de voorwaarden voldoet of niet heeft voldaan. Bijvoorbeeld door niet alle relevante schulden in te dienen bij de aanvraag (schuldenlijst) of indien bepaalde schulden lichtvaardig zijn aangegaan (veel onnodige telefoonabonnementen of een strafbaar feit gepleegd bijvoorbeeld). Ook kunt u het verwijt krijgen onvoldoende openheid van zaken te geven, door uw administratie te overleggen of onvoldoende uw best te doen een baan te vinden om schulden af te lossen.

Als een verzoek tot tussentijdse beeindiging wordt ingediend is het belangrijk direct een ervaren schuldsanering-advocaat in te schakelen!

Klik hier voor direct gratis contact met een advocaat WSNP (schuldsanering) bij tussentijdse beeindiging

Uw advocaat van schuldsaneringafgewezen.nl helpt u met uw zitting bij de rechtbank (uitnodiging zitting bij voornemen tussentijdse beeindiging). U kunt hiervoor een prodeo advocaat krijgen en uw advocaat-WSNP regelt dat ook voor u! Mocht de rechter de schuldsanering toch beeindigen dan kunnen wij u adviseren over hoger beroep tegen de beeindiging en u ook dan bijstaan.

De advocaat die contact met u opneemt heeft ervaring met WSNP-schuldsanering en weet wat u moet doen om uw kansen te vergroten in de schuldsanering te blijven. 

Verspeel uw rechten niet. Vul het formulier in, dan neemt een ervaren advocaat schuldsanering gratis contact met u op!

WSNP Advocaat Contactformulier

Schuldsanering WSNP (Rijksoverheid)

Wettelijke schuldsanering (bron: http://www.rijksoverheid.nl" target="_blank">www.rijksoverheid.nl) Heeft u schulden en komt u er met uw schuldeisers niet uit, dan kunt u wettelijke schuldsanering aanvragen. Dit is geregeld via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Schuldsanering biedt de mogelijkheid om toch van alle schulden af te komen. Wettelijke schuldsanering aanvragen Wilt u een beroep doen op wettelijke schuldsanering, dan moet u een schriftelijk verzoek indienen bij de rechtbank. Bij het verzoek stuurt u een schuldsaneringsverklaring van de gemeente mee. Daarin legt de gemeente uit waarom er zonder de rechter geen afspraken met de schuldeisers mogelijk zijn. Voordat een rechter een verzoek tot schuldsanering inwilligt, onderzoekt hij of een minnelijk akkoord echt onmogelijk is. Een minnelijk akkoord houdt in dat u zelf afspraken maakt over de afbetaling van uw schulden. De rechtbank bekijkt ook hoe de schulden zijn ontstaan en of u volgens de wet te goeder trouw bent. U bent te goeder trouw als duidelijk is dat u geen misbruik maakt van de Wsnp. Aan de hand daarvan willigt de rechtbank het verzoek in of wijst het af. Goedkeuring schuldsanering door rechtbank Keurt de rechtbank het verzoek tot wettelijke schuldsanering goed? Dan verloopt de schuldsaneringsregeling als volgt: De rechtbank benoemt een bewindvoerder die controleert of alles volgens afspraak verloopt. U bent verplicht om de bewindvoerder alle nodige informatie te geven. Het gaat dan bijvoorbeeld om een verhuizing, scheiding of andere zaken die invloed hebben op uw financiële situatie. De rechtbank stelt het aflossingsbedrag vast en de duur van het traject. Meestal is dit 3 jaar. Er wordt berekend welk deel van uw inkomsten u mag houden. Van dit bedrag kunt u uw maandelijkse rekeningen en de huishoudkosten betalen. Alles boven dit bedrag wordt gebruikt om uw schulden af te lossen. Schuldeisers moeten meewerken aan de schuldsaneringsregeling. Ze mogen niet zelf doorgaan met het innen van de schulden. Afwijzing verzoek schuldsanering Wijst de rechtbank het verzoek af? Dan kunt u binnen 8 dagen in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Hiervoor is een advocaat nodig. Als u geen advocaat kunt betalen, heeft u recht op een bijdrage in de kosten voor rechtshulp. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand. Redenen voor afwijzing wettelijke schuldsanering De rechtbank kan een verzoek afwijzen als de schulden zijn ontstaan door: onverantwoord koopgedrag; fraude; een misdrijf. De rechter wijst een verzoek ook af als u in de afgelopen 10 jaar al eens een wettelijke schuldsaneringsregeling heeft gehad. Einde schuldsaneringsregeling De wettelijke schuldsanering duurt meestal ongeveer 3 jaar. Het bedrag dat u heeft gespaard tijdens de looptijd, wordt verdeeld onder de schuldeisers. Lukt het u niet om binnen de schuldsaneringsregeling alle schulden af te lossen? Dan kan de rechtbank een ‘schone lei’ geven. U hoeft de rest van de schulden dan niet terug te betalen. De rechtbank beoordeelt hiervoor eerst of u aan alle verplichtingen uit de schuldsaneringsregeling heeft voldaan.

Er zijn op dit moment geen nieuwsberichten beschikbaar.

Wat wij u bieden:

  1. Advocaat WSNP/ Schuldsanering
  2. Hulp bij hoger beroep WSNP
  3. Hulp voornemen afwijzing schuldsanering
  4. Hulp voornemen weigering schone lei
  5. Binnen 24 uur advocaat contact
  6. Vertrouwelijk gratis eerste gesprek
  7. Email en 06-nummer advocaat
  8. Advocaat gaat mee naar uw zitting
  9. Vaste redelijke prijs. Ook Pro Deo!

Video's