Advocaat schuldsanering direct geregeld

Disclaimer

Beperking aansprakelijkheid

De teksten op deze website zijn door een deskundig strafrecht advocaat opgesteld. Mochten desalniettemin vergissingen/fouten bijvoorbeeld door veroudering in de tekst voorkomen dan wordt aansprakelijkheid hiervoor volledig uitgesloten. Schuldsanering afgewezen advocaat is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar met links wordt verwezen, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

De strafrechtadvocaat neemt in beginsel binnen 24 uur telefonisch contact met u op. Dit is een gratis gesprek. Ingeval van onjuist ingevulde formulieren, zoals voor zaken die niet over strafrecht gaan als een dagvaarding is ontvangen, of het ontbreken van gegevens zoals een juist telefoonnummer, kan helaas niet altijd contact worden opgenomen. Aansprakelijkheid wordt uitgesloten voor het om wat voor reden dan ook niet of niet tijdig contact opnemen na het invullen van het contactformulier.

Pas  na schriftelijke bevestiging van uw behandelend advocaat (anders dan de standaard bevestiging na invullen van het contactformulier) mag u ervan uitgaan dat wij zorgdragen voor uw schuldsanering afgewezen zaak. Elke aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten tenzij u deze door ons heeft ontvangen. In voorkomende gevallen (termijn dreigt te verlopen of is te kort; bijvoorbeeld laatste dag). kunt u proberen contact met ons op te nemen via ons spoed-telefoonnummer (06-41283986; spreek bij geen gehoor altijd een bericht in) danwel zich tot een juridisch loket wenden.

 

Uw Privacy & Cookies

De door u verstrekte gegevens na het invullen van een formulier, worden slechts gebruikt om contact met u te kunnen opnemen om de mogelijkheden met u te bespreken danwel - indien wij u verder bijstaan - om uw gegevens in onze reguliere zaakadministratie te kunnen opnemen. De gegevens worden door ons nimmer aan derden verstrekt, behoudens aan een advocaat die contact met u opneemt of uw zaak behandelt. Uw per email-verstrekte gegevens worden door ons intern bewaard voor een periode van vijf jaren, om op enig moment - bijvoorbeeld op uw verzoek - te kunnen nagaan of u contact met ons heeft opgenomen en om intern de ingekomen melding deugdelijk te kunnen afhandelen.

schuldsanering afgewezen advocaat hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van de website. Informatie over bezoeken aan schuldsanering afgewezen advocaat wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit om individuele personen te identificeren of een profiel op te stellen.

(Auteurs)Rechten

schuldsanering afgewezen advocaat bezit het auteursrecht op de informatie die via de website van schuldsanering afgewezen advocaatt wordt verstrekt. Dit geldt voor teksten, beeldmerken, logo's, tekeningen, schetsen en fotomateriaal. Het is derhalve niet toegestaan de informatie te verspreiden of te kopiĆ«ren zonder schriftelijke toestemming van schuldsanering afgewezen advocaat. Het gebruik van het logo van schuldsanering afgewezen advocaat is alleen toegestaan na toestemming van schuldsanering afgewezen advocaat.

Voor eventuele vragen over de website verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.