Advocaat schuldsanering direct geregeld

Schone lei geweigerd / afgewezen

Als u de schuldsanering goed heeft doorlopen krijgt u een schone lei. Dit betekent dat u na afloop van het schuldsaneringstraject, geen schulden meer heeft Dit noemt men de: 'schone lei'. U kunt dan schuldenvrij opnieuw beginnen.

Niet altijd wordt een schone lei verleend. Het kan zijn dat de schone lei wordt geweigerd aan het einde van het traject of tussentijds. U wordt dan opgeroepen bij de rechter (voornemen weigering schone lei). Het is belangrijk dan direct een advocaat in te schakelen die ervaring heeft met WSNP/schuldsanering-zaken.

Klik hier voor direct gratis contact met een advocaat in verband met uw schone lei (schuldsanering)

De advocaat die vrijblijvend contact met u opneemt weet wat u moet doen om uw kans op een schone lei te vergroten. De pro-deo aanvraag waar u recht op heeft wordt voor u geregeld en wij staan u bij tijdens de zitting.

WSNP Advocaat Contactformulier

Video's

Video's

Er zijn op dit moment geen nieuwsberichten beschikbaar.

Schuldsanering & Schone Lei

De voorwaarden voor toelating tot schuldsanering (WSNP) of krijgen van een 'schone lei' zijn:

  • U komt er zelf niet meer uit met het regelen van schulden (problematische schulden);
  • U bent in de voorgaande vijf jaar ‘te goeder trouw of onverantwoordelijk gedrag;
  • U heeft geprobeerd tevergeefs geprobeerd uw schulden te regelen via een schuldhulpverleningstraject (verklaring afgegeven dat dit traject is mislukt);
  • U zit niet in de Wsnp en heeft hier de afgelopen 10 jaar niet in gezeten;
  • U zult de verplichtingen nakomen van de WSNP en uw best doen zo veel mogelijk te verdienen.

Schone Lei: Raad Rechtsbijstand

Wat houdt de schone lei in? Aan het einde van de wettelijke schuldsanering gaat de bewindvoerder het geld verdelen die u gedurende de looptijd van de Wsnp gespaard heeft. Vaak is het gespaarde bedrag niet hoog genoeg om alle schulden volledig te betalen. Er blijft dan een aantal restvorderingen over. De schone lei houdt in dat deze restvorderingen voor de schuldeisers niet meer opeisbaar zijn. U mag erop afbetalen, maar dat hoeft niet. De schone lei heeft betrekking op alle schulden die onder de werking van de Wsnp vallen. Dit zijn alle schulden die bestonden op het moment van toepassing van de Wsnp. De enige uitzondering hierop zijn sommige studieschulden bij de Informatie Beheergroep (artikel 299a van de Faillissementswet) en vorderingen die voortvloeien uit een strafrechtelijke veroordeling bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau (artikel 358 lid 4 van de Faillissementswet). Meldt een schuldeiser, met een schuld ontstaan vóór datum toepassing Wsnp, zich te laat aan bij de bewindvoerder, dan deelt hij in principe niet mee in het gespaarde geld. Zijn vordering valt echter wel onder de werking van de schone lei. Het bedrag kan daarom niet meer op u worden verhaald. bron: http://www.wsnp.rvr.org/faq.cfm?cat_seq=655543DA-07D9-31FB-5CDF840AA4967491&vraag_seq=656E482D-9163-F3CA-DAF9664DCBA6B532" target="_blank">raad rechtsbijstand