Advocaat schuldsanering direct geregeld

Hoger beroep Afwijzing WSNP / Schuldsanering: Gerechtshof

Bij een afwijzing van een verzoek tot toelating tot de Schuldaneringsregeling (WSNP), een weigering schone lei of een tussentijdse beeindigingdoor de Rechter, kunt u binnen acht dagen in hoger beroep gaan of in verzet bij het Gerechtshof. Let op: De gronden (redenen) van hoger beroep moeten ook binnen acht dagen zijn ingediend.

U heeft verplicht een advocaat nodig voor het hoger beroep

Wij weten wat u moet doen om een afwijzing mogelijk om te buigen in een toewijzing. Wij begeleiden u met:

  • instellen van beroep tegen afgewezen of beeindigde schuldsanering 
  • instellen van beroep tegen afgewezen / weigering schone lei
  • indienen van de gronden (redenen) van hoger beroep
  • het verdedigen van uw dossier en WSNP-zaak bij de beroepsrechter.

Uw schuldenlijst en reden van afwijzing schulsanering is daarbij voor bij ons een belangijk punt van aandacht.

Laat geen termijn verlopen! Klik hier voor direct gratis contact op met een ervaren advocaat schuldsanering

De reden van beeindiging of niet toelating is dat u niet (meer) aan de eisen van de schuldsaneringsregeling (meer) zou voldoen. Zo mag u geen nieuwe schulden maken, moet u uw best doen zoveel mogelijk schulden af te lossen in de periode van de schuldsaneringsregeling en moet u te goeder trouw zijn geweest bij het maken van de schulden (schuldenlijst).

Beroep instellen afwijzing Wsnp / Schuldsanering

Wij kunnen beroep voor u instellen en de gronden van beroep voor u indienen en u verdedigen. De termijn is erg kort, maar 8 dagen. Vul het formulier direct  in dannemen wij contact met u op om uw WSNP-afwijzing te bespreken.

WSNP Advocaat Contactformulier

Schuldsanering (Nibud)

De WSNP: het wettelijke traject

bron: www.nibud.nl

Als het niet lukt om samen met een schuldhulpverlener tot een oplossing te komen met schuldeisers, dan wordt de rechter gevraagd om een oplossing: het wettelijke traject via de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). 

Hoe komt u in aanmerking?

De verklaring en het verzoekschrift dienen door de gemeente te worden afgegeven bij de rechtbank. U kunt dus niet direct zelf een verzoekschrift sturen naar de rechtbank. Uw schuldhulpverlener uit het minnelijke traject kan u adviseren. Hij heeft een voorbeeld van het verzoekschrift en weet welke stukken mee moeten worden gestuurd.

Na enkele weken ontvangt u een oproep om bij de rechtbank te verschijnen. Tijdens deze zitting vraagt de rechter u om aanvullende informatie en legt hij meestal nog eens uit welke verplichtingen u heeft als u tot de WSNP wordt toegelaten.

De rechtbank beslist of u in aanmerking komt. Hierbij wordt bekeken of het minnelijke traject inderdaad niet mogelijk is. Verder probeert de rechtbank in te schatten of u zich aan de spelregels van de schuldsanering zult houden.

De rechter kan schuldeisers verplichten om mee te werken. Na een periode van 36 tot maximaal 60 maanden worden uw resterende schulden kwijtgescholden.

Zelfjeschuldenregelen.nl

Zelf uw (beginnende) schulden aanpakken? Dat kan met behulp van zelfjeschuldenregelen.nl. Direct overzichtelijk en stapsgewijs met uw schulden aan de slag.

Bewindvoerder

Als u bent toegelaten tot de WSNP, benoemt de rechter een bewindvoerder die de wettelijke regeling uitvoert. Hij of zij ziet erop toe dat u de regels van de WSNP nakomt. Hij onderzoekt uw situatie en informeert schuldeisers en de rechter-commissaris. 

U moet de bewindvoerder informeren over alles wat van belang kan zijn voor uw schuldsanering. De eerste maanden krijgt de bewindvoerder al uw post. Op deze manier kan hij controleren of de schuldsanering goed verloopt.

Boedelrekening

Tijdens de regeling betaalt u in de regel zelf uw vaste lasten en normale rekeningen. De bewindvoerder berekent voor u een bedrag waarvan u maandelijks moet rondkomen. Dit heet het VTLB, het vrij te laten bedrag.

Alle inkomsten boven dit bedrag en eventuele vermogensbestanddelen gaan naar de boedelrekening: een speciale rekening onder beheer van de bewindvoerder. Hiervan worden de schuldeisers betaald en een bijdrage voor de bewindvoerder.

  • Het Bureau voor de WSNP (onderdeel van de Raad voor de Rechtsbijstand) heeft een website met informatie, folders, links, registers en formulieren.

Schuldsanering & Schone Lei

De voorwaarden voor toelating tot schuldsanering (WSNP) of krijgen van een 'schone lei' zijn:

  • U komt er zelf niet meer uit met het regelen van schulden (problematische schulden);
  • U bent in de voorgaande vijf jaar ‘te goeder trouw of onverantwoordelijk gedrag;
  • U heeft geprobeerd tevergeefs geprobeerd uw schulden te regelen via een schuldhulpverleningstraject (verklaring afgegeven dat dit traject is mislukt);
  • U zit niet in de Wsnp en heeft hier de afgelopen 10 jaar niet in gezeten;
  • U zult de verplichtingen nakomen van de WSNP en uw best doen zo veel mogelijk te verdienen.

Er zijn op dit moment geen nieuwsberichten beschikbaar.

Video: WSNP Afwijzing