Advocaat schuldsanering direct geregeld

Aansprakelijkheid & Privacy

Beperking aansprakelijkheid

De teksten op deze website zijn door een deskundig advocaat opgesteld. Mochten desalniettemin vergissingen/fouten bijvoorbeeld door veroudering in de tekst voorkomen dan wordt aansprakelijkheid hiervoor volledig uitgesloten. Schuldsaneringafgewezen.nl danwel daaraan verbonde (rechts)personen zijn ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar met links wordt verwezen, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

De advocaat schuldsanering neemt in beginsel binnen 24 uur telefonisch contact met u op. Dit is een gratis gesprek. Ingeval van onjuist ingevulde formulieren, zoals voor zaken die niet over een door de rechtbank afgewezen schuldsanering gaan, of een ingediend verzoek tot beeindiging van de schuldsanering of het ontbreken van gegevens zoals een juist telefoonnummer of volledige zaaksgegevens, kan helaas niet altijd contact worden opgenomen. Aansprakelijkheid wordt uitgesloten voor het om wat voor reden dan ook niet of niet tijdig contact opnemen na het invullen van het contactformulier.

De termijn voor hoger beroep in schuldsanering (WSNP) zaken is doorgaans 8 dagen na het besluit van de Rechtbank. Pas na schriftelijke bevestiging van uw behandelend advocaat dat wij uw zaak in behandeling nemen (anders dan de standaard bevestiging na invullen van het contactformulier) mag u ervan uitgaan dat wij zorgdragen voor tijdig en correct instellen van hoger beroep. Elke aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten tenzij u deze bevestiging van het instellen van hoger beroep door ons heeft ontvangen. In voorkomende gevallen (termijn dreigt te verlopen of is te kort; bijvoorbeeld laatste dag). kunt u proberen contact met ons op te nemen via ons spoed-telefoonnummer (06-41283986; spreek bij geen gehoor altijd een bericht in) via info@singeladvocaten.nl danwel zich tot een juridisch loket wenden.

 

Uw Privacy & Cookies

De door u verstrekte gegevens na het invullen van een formulier, worden slechts gebruikt om contact met u te kunnen opnemen om de mogelijkheden met u te bespreken danwel - indien wij u verder bijstaan - om uw gegevens in onze reguliere zaakadministratie te kunnen opnemen. De gegevens worden door ons nimmer aan derden verstrekt, behoudens aan een advocaat die contact met u opneemt of uw zaak behandelt. Uw per email-verstrekte gegevens worden door ons intern bewaard voor een periode van vijf jaren, om op enig moment - bijvoorbeeld op uw verzoek - te kunnen nagaan of u contact met ons heeft opgenomen en om intern de ingekomen melding deugdelijk te kunnen afhandelen.

Schuldsanering-afgewezen.nl hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van de website. Informatie over bezoeken aan schuldsanering-afgewezen wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit om individuele personen te identificeren of een profiel op te stellen.

 

(Auteurs)Rechten

Schuldsanering-afgewezen.nl bezit het auteursrecht op de informatie die via de website van Schuldsanering-afgewezen.nl wordt verstrekt. Dit geldt voor teksten, beeldmerken, logo's, tekeningen, schetsen en fotomateriaal. Het is derhalve niet toegestaan de informatie te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Schuldsanering-afgewezen.nl. Het gebruik van het logo van Schuldsanering-afgewezen.nl is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming.

Voor eventuele vragen over de website verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.