Advocaat schuldsanering direct geregeld

Advocaat WSNP Schuldsanering

Advocaat bij afwijzing schuldsanering nodig? Uw advocaat van schuldsaneringafgewezen.nl helpt u snel en pro-deo.

Vul het formulier direct in voor gratis contact met een advocaat met ervaring in WSNP-Schuldaneringzaken.

 

WSNP Advocaat Contactformulier

Schuldsanering WSNP (Rijksoverheid)

Wettelijke schuldsanering (bron: http://www.rijksoverheid.nl" target="_blank">www.rijksoverheid.nl) Heeft u schulden en komt u er met uw schuldeisers niet uit, dan kunt u wettelijke schuldsanering aanvragen. Dit is geregeld via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Schuldsanering biedt de mogelijkheid om toch van alle schulden af te komen. Wettelijke schuldsanering aanvragen Wilt u een beroep doen op wettelijke schuldsanering, dan moet u een schriftelijk verzoek indienen bij de rechtbank. Bij het verzoek stuurt u een schuldsaneringsverklaring van de gemeente mee. Daarin legt de gemeente uit waarom er zonder de rechter geen afspraken met de schuldeisers mogelijk zijn. Voordat een rechter een verzoek tot schuldsanering inwilligt, onderzoekt hij of een minnelijk akkoord echt onmogelijk is. Een minnelijk akkoord houdt in dat u zelf afspraken maakt over de afbetaling van uw schulden. De rechtbank bekijkt ook hoe de schulden zijn ontstaan en of u volgens de wet te goeder trouw bent. U bent te goeder trouw als duidelijk is dat u geen misbruik maakt van de Wsnp. Aan de hand daarvan willigt de rechtbank het verzoek in of wijst het af. Goedkeuring schuldsanering door rechtbank Keurt de rechtbank het verzoek tot wettelijke schuldsanering goed? Dan verloopt de schuldsaneringsregeling als volgt: De rechtbank benoemt een bewindvoerder die controleert of alles volgens afspraak verloopt. U bent verplicht om de bewindvoerder alle nodige informatie te geven. Het gaat dan bijvoorbeeld om een verhuizing, scheiding of andere zaken die invloed hebben op uw financiële situatie. De rechtbank stelt het aflossingsbedrag vast en de duur van het traject. Meestal is dit 3 jaar. Er wordt berekend welk deel van uw inkomsten u mag houden. Van dit bedrag kunt u uw maandelijkse rekeningen en de huishoudkosten betalen. Alles boven dit bedrag wordt gebruikt om uw schulden af te lossen. Schuldeisers moeten meewerken aan de schuldsaneringsregeling. Ze mogen niet zelf doorgaan met het innen van de schulden. Afwijzing verzoek schuldsanering Wijst de rechtbank het verzoek af? Dan kunt u binnen 8 dagen in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Hiervoor is een advocaat nodig. Als u geen advocaat kunt betalen, heeft u recht op een bijdrage in de kosten voor rechtshulp. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand. Redenen voor afwijzing wettelijke schuldsanering De rechtbank kan een verzoek afwijzen als de schulden zijn ontstaan door: onverantwoord koopgedrag; fraude; een misdrijf. De rechter wijst een verzoek ook af als u in de afgelopen 10 jaar al eens een wettelijke schuldsaneringsregeling heeft gehad. Einde schuldsaneringsregeling De wettelijke schuldsanering duurt meestal ongeveer 3 jaar. Het bedrag dat u heeft gespaard tijdens de looptijd, wordt verdeeld onder de schuldeisers. Lukt het u niet om binnen de schuldsaneringsregeling alle schulden af te lossen? Dan kan de rechtbank een ‘schone lei’ geven. U hoeft de rest van de schulden dan niet terug te betalen. De rechtbank beoordeelt hiervoor eerst of u aan alle verplichtingen uit de schuldsaneringsregeling heeft voldaan.

Er zijn op dit moment geen nieuwsberichten beschikbaar.