Advocaat schuldsanering direct geregeld

Schuldsanering afgewezen: Wat nu?

Afgewezen Schuldsanering WSNP & afwijzing schone lei

Bij schulden waar u niet uitkomt, kunt u de wettelijke schuldsaneringsregeling aanvragen. Dit noemt men ook wel de WSNP (Wet schuldsanering Natuurlijke Personen). Zo komt u na drie jaar van uw schulden af met een wsnp schone lei. In dat geval worden uw schulden kwijtgescholden en kunt u schuldenvrij verder. 

Als uw verzoek tot de wsnp afgewezen is door de rechter of Gemeente, de schuldsanering tussentijds wordt beëindigd of de wsnp chone lei wordt geweigerd, kunt u in wsnp hoger beroep tegen de afwijzing schuldsanering. U heeft hiervoor een advocaat nodig.

Ook als u wordt opgeroepen bij de Rechtbank voor een voornemen tot beeindiging kunnen wij u pro deo helpen!

 Klik hier voor gratis en vrijblijvend contact met een schuldsanering-advocaat 

U komt niet zomaar in aanmerking voor toelating tot de schuldsanering. Als u bijvoorbeeld lichtvaardig schulden heeft gemaakt, of u voldoet niet aan uw verplichting om zoveel mogelijk geld te verdienen voor de schuldeisers, als u bent toegelaten tot de wsnp, dan kan het verzoek tot de wsnp worden afgewezen of de schuldsanering kan tussentijds worden beeindigd. Voorbeelden van een beeindiging zijn als u de bewindvoerder onvoldoende informatie verstrekt, zoals bankafschriften (informatieplicht), onvoldoende uw best doet aan het werk te komen of (strafrechtelijke) boetes krijgt. De gevolgen zijn erg groot, want door een beeindiging herleven de schulden weer en staat u weer waar u begon. Met uw nek in de schulden. Ook al heeft u al een jaar hard uw best gedaan en van een karige leefvergoeding moeten leven...

Hulp van een Advocaat-WSNP

De ervaren advocaat beoordeelt uw schuldsaneringsdossier u en helpt u met uw afgewezen schuldsaneringsaanvraag. Wij hebben ervaring met WSNP-zaken en hoger beroep. Ook regelt uw advocaat voor u de WSNP pro-deo aanvraag (gratis advocaat) waar u recht op heeft in schuldsanering-zaken. Voor de aanvraag tot toelating tot de schuldsanering zelf (niet een afwijzing tot toelating) heeft u (nog) geen recht op een gratis advocaat.

 LET OP: Neem direct contact op gezien de korte beroepstermijn anders kunnen wij u mogelijk niet (meer) helpen! 

Recht op rechtsbijstand (Raad Rechtsbijstand)

Kan ik tijdens de Wsnp aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand? Het is in Nederland in de Grondwet vastgelegd: wie rechtsbijstand nodig heeft maar niet kan betalen, heeft recht op financiële hulp. Dat noemen we 'gesubsidieerde rechtsbijstand'.De gesubsidieerde rechtsbijstand wordt geregeld door de Raad voor Rechtsbijstand.In de praktijk betaalt de raad een groot deel van de kosten van de advocaat of de mediator. Afhankelijk van het inkomen betaalt een aanvrager wel een eigen bijdrage. Als een aanvrager is toegelaten in de Wsnp dan is het beleid van de Raad voor Rechtsbijstand dat, indien rechtsbijstand wordt verleend in de periode waarin de schuldsaneringsregeling van toepassing is, betreffende aanvrager de laagste eigen bijdrage betaalt. Als u tijdens de toepassing van de Wsnp gebruik wilt maken van gesubsidieerde rechtsbijstand dan zoekt u een advocaat die gesubsidieerde rechtsbijstand aan wil vragen. De advocaat moet de gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand, u hoeft dit niet zelf te doen (Raad voor Rechtsbijstand).

Wat wij u bieden:

  1. Advocaat WSNP/ Schuldsanering
  2. Hulp bij hoger beroep WSNP
  3. Hulp voornemen afwijzing schuldsanering
  4. Hulp voornemen weigering schone lei
  5. Binnen 24 uur advocaat contact
  6. Vertrouwelijk gratis eerste gesprek
  7. Email en 06-nummer advocaat
  8. Advocaat gaat mee naar uw zitting
  9. Vaste redelijke prijs. Ook Pro Deo!

Schuldsanering

Wist u dat bij afwijzing WSNP:

1. De beroepstermijn 8 dagen is?

2. Een advocaat verplicht is?

3. Beroepsgronden nodig zijn?

4. U recht heeft op Pro Deo hulp?

5. U gratis contact kunt krijgen?

 

Video's WSNP

Er zijn op dit moment geen nieuwsberichten beschikbaar.