Advocaat schuldsanering direct geregeld

Minder mensen in schuldsanering

09-12-2014

In 2013 zijn 10 procent minder mensen toegelaten tot de wettelijke schuldsanering dan in 2012, meldt het CBS.

Dat komt doordat er strengere eisen worden gesteld aan mensen die gebruik willen maken van de saneringsregeling. Ook zijn er alternatieven voor de regeling ontwikkeld.

12.300 mensen kregen vorig jaar van de rechter toegang tot de WSNP - de Wet Sanering Natuurlijke Personen. Ze moeten rondkomen van een minimuminkomen. Met alles wat ze méér verdienen, worden de schulden afgelost. Na drie jaar wordt de nog openstaande schuld kwijtgescholden.

Vooral het aantal particulieren in de WSNP daalde. Het aantal ondernemers bleef ongeveer gelijk.

Traject

Vanaf 2012 moeten personen eerst een schuldhulpverleningstraject van de gemeente doorlopen, voordat zij tot de sanering worden toegelaten. Gemeenten stellen daarbij steeds strengere eisen.

Ook zijn er alternatieven gekomen voor de WSNP, zoals het beschermingsbewind. Daarbij worden mensen met schulden eerder onder verscherpt toezicht gesteld.

Het aantal mensen met problematische schulden neemt al jaren toe.

 

bron: www.nos.nl